Vi nås dagligen om nyheter om extremväder, utrotningshotade djur, översvämningar och värmerekord. Klimatångest är redan nu ett hälsoproblem, speciellt bland barn och unga som generellt sett oroar sig mer än äldre personer. Symptom på klimatångesten kan vara sömnlöshet, panikattacker och stressrelaterade problem som i sin tur kan ta sig i uttryck i missbruk av droger och andra rusmedel. En global studie visar att två tredjedelar av unga känner ångest inför framtiden. Av länderna som deltog i undersökningen var unga i Filippinerna mest oroade.

Källa: Nature.

Konkreta gärningar

Ett effektivt sätt att minska sin klimatångest är konkreta handlingar, att göra saker på egen hand som minskar din egen påverkan. Vi har listat sju konkreta beteenden du kan förändra för att mildra din klimatångest.

  1. Dra ner på konsumtionen av kött och mejeriprodukter. Djurproduktionen står för nästan 15 procent av världens totala utsläpp av växthusgaser, och räknar man in indirekta utsläpp som foder och transporter av köttet är det ännu mer. Nötkött har störst klimatpåverkan per kilo bland de olika sorternas kött. Totalkonsumtionen av kött har visserligen minskat i Sverige de fyra senaste åren, från rekordnivån på 88,4 kg per capita 2016 till 80,1 kg per capita 2021, men vi äter fortfarande för mycket kött. Passa samtidigt på att minska ditt matsvinn.
  2. Flyg mindre. Flygplan släpper förutom växthusgasen koldioxid även ut vattenånga och kväveoxider som på hög höjd också har stor effekt på klimatet. Flyget står för två procent av utsläppen av koldioxid i hela världen. Det är bra och viktigt att flyget blir mer energieffektivt, men den ökade effektiviteten äts tyvärr upp av ökat flygande. De internationella flygresorna har ökat med 130 procent mellan åren 1990–2014. Om du måste flyga kan du klimatkompensera.
  3. Köp färre nya kläder. Textilbranschen är den näst största miljöboven i världen, årligen produceras 80 miljarder plagg, för åtta miljarder människor. De Förenta Nationerna beräknar att den växande klädbranschen idag står för åtta procent av de totala koldioxidutsläppen i världen, varav hela 80 procent av textiliers klimatpåverkan kommer från själva produktionen.
  4. Se över ditt elavtal och byt till förnybar el. Installera solpaneler eller andra energieffektiva värmesystem om du t.ex. bor i hus.
  5. Spara och investera hållbart. Fråga din bank hur den jobbar för hållbarhet.
  6. Satsa på cirkularitet. Köp färre saker och mer sällan eftersom konsumtion bidrar till stora utsläpp. Och när du gör det välj produkter som redan haft en ägare. Se om du kan hyra, låna eller byta istället för att köpa nyproducerat.
  7. Håll dig uppdaterad, var noga med fakta. Du kan börja med att lyssna på det här poddavsnittet som handlar om klimathandlingarna som verkligen spelar roll.

220923 Korrigering. Statistiska siffror gällande totalkonsumtion av kött samt klimatpåverkan av klädindustrin har uppdaterats. Korrigeringen innefattar även att det är unga i Filippinerna som är mest oroade enligt studien.