I vår förra artikel, om bakgrunden till kriget i Syrien, förklarade vi några av de historiska faktorer som bidragit till att göra inbördeskriget så brutalt.

Inledningsvis var det emellertid samma faktorer som gjorde att Bashar al-Assad och hans regim klarade sig igenom den turbulens under den arabiska våren som fått regeringarna i grannländerna på fall. Det här gjorde att de flesta bedömare var eniga i sina analyser att det var högst osannolikt att Syrien skulle drabbas. Presidenten var för populär, säkerhetstjänsten för fruktad och landets olika religiösa minoriteter för splittrade, resonerade man.