i november 2021 valdes Magdalena Andersson till ordförande i Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Hon blev därmed vad vi kallar partiledare i det vi till vardags benämner ”Socialdemokraterna”.

Andersson är uppvuxen i Uppsala och är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm där hon så småningom verkade som doktorand i Nationalekonomi. Studierna där avbröts för studier vid Institutet för avancerade studier i Wien och därefter på Harvarduniversitetet i Boston. Hennes politiska engagemang inleddes redan under gymnasiet och under åren på Handelshögskolan var hon ordförande i skolans socialdemokratiska studentförening.

Hon återvände till Handelshögskolan och undervisade på deltid innan hon började arbeta som politisk sakkunnig i statsrådsberedningen och därefter på Finansdepartementet. Under 2007 - 2009 var Andersson rådgivare till Socialdemokraternas dåvarande partiledare Mona Sahlin. Hon blev därefter överdirektör på Skatteverket, en av de högsta positionerna inom myndigheten.

År 2012 utsågs hon till ny talesperson för ekonomisk politik hos Socialdemokraterna och blev finansminister efter valet 2014. Hon blev då den första kvinnan på den posten i en socialdemokratiskt ledd regering.

I slutet av 2020 utsågs Andersson till ordförande i Internationella Valutafondens högsta rådgivande organ, IMF-kommittén (IMFC). Hon är den första kvinna på posten och en av få svenskar med en hög post inom IMF. Hon nominerades till posten av EU:s finansministrar, vilket säger något om det goda anseende hon skaffat internationellt under sin tid som finansminister.

I november nominerades hon av talmannen till statsminister och godkändes av riksdagen men hann formellt inte tillträda innan hon begärde att bli entledigad.