Under oktober månad är uppmaningarna om att kolla brösten som vanligast. I samband med Cancerfondens kampanj Rosa bandet är det många som uppmanar kvinnor att leta efter knölar eller annat som kan tyda på bröstcancer i ett tidigt stadium. Dödligheten är relativt låg, men åldern spelar roll.

Men det är lika viktigt att gå på mammografiundersökning regelbundet. Det säger cancerläkaren Anna Wråke på onkologiska mottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm till Vad Vi Vet. "En majoritet av all bröstcancer upptäcks genom mammografi. Gå med andra ord varje gång du får en kallelse."

Kallelserna skickas inte ut till kvinnor under 40 år. Orsaken är att färre än 5 procent är yngre än 40 år när de får en bröstcancerdiagnos, men det är likväl klokt att ha koll på sina bröst.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!