Den genomsnittliga svensken släpper årligen ut 9 ton växthusgaser genom sin konsumtion. Ungefär 40 procent av utsläppen beror inte på vilka val vi gör i affären, utan grundar sig i offentlig konsumtion och investeringar (till exempel bostäder, vägar och inköp till sjukvård och skolor). Men resten, cirka 60 procent eller 5 ton, kan kopplas direkt till vår individuella konsumtion av allt från kläder och inredning till mat och resor. Här räknas all konsumtion in oavsett var utsläppen sker, det spelar alltså ingen roll om kläderna producerats i Sverige eller någon annanstans. I dagsläget sker hela 63 procent av svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp i andra länder,

Det som däremot inte är inräknat i dessa 9 ton är internationella flygresor efter en mellanlandning (eftersom beräkningarna utgår från hur långt de plan som lyfter från svensk mark tar sig innan de landar) och inte heller höghöjdseffekten som i princip fördubblar längre flygresors klimatpåverkan.