I början av november 2021 upptäcktes en ny variant av coronaviruset SARS CoV-2 i Sydafrika. Den har under de senaste veckorna spridits snabbt över hela landet tillsammans med den tidigare Deltavarianten. Mycket om den nya versionen är ännu oklart, men den tycks spridas snabbare än andra varianter och medför en högre risk för återinfektion jämfört med andra varianter. WHO har klassat varianten som orosvariant och den har fått namnet "omkron".

Alla virus förändras över tid och SARS CoV-2 är inget undantag. Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av evolutionen. De flesta mutationer leder inte till någon förändrad funktion eller egenskap hos viruset, men det är känt att vissa förändringar ger ökad smittsamhet. Den senare kategorin kallas för orosvariant, eller varianter av särskild betydelse (eng. variants of concern).