Att bli förälder är omvälvande för de allra flesta. Helt plötsligt har man en person i sitt liv som man bara vill det absolut bästa. Men vill ni veta något som är det bästa för alla inblandade, d.v.s. båda föräldrarna och barnet ur ett ekonomiskt perspektiv?

Jo, det är att dela så lika som möjligt på föräldraledighet, vabb och deltidsarbete. Varför? Det finns flera anledningar. Dels handlar det om det korta perspektivet. Att vara föräldraledig och arbeta deltid innebär att det sätts av mindre till pensionen eftersom den baseras på hur hög inkomst du har. Dessutom påverkar all frånvaro från arbetet även i det långa perspektivet.