I början av november 2021 upptäcktes en ny variant av coronaviruset SARS CoV-2 i Sydafrika. Det visade sig snabbt att den var mycket mer smittsam än den tidigare Deltavarianten och fyra veckor efter upptäckten var omikron den dominerande varianten i världen. WHOs analys visade så småningom att sjukdomsförloppet efter att ha blivit smittad av omikron inte var värre än tidigare varianter.

Alla virus förändras över tid och SARS CoV-2 är inget undantag. Att virus muterar, det vill säga förändrar sin arvsmassa, är vanligt och en del av evolutionen. De flesta mutationer leder inte till någon förändrad funktion eller egenskap hos viruset, men det är känt att vissa förändringar ger ökad smittsamhet. Den senare kategorin kallas för orosvariant, eller varianter av särskild betydelse (eng. variants of concern). Eftersom de nya varianter som upptäckts efter omikron inte visat sig vara annorlunda på något avgörande sätt, har WHO inte utnämnt några av dessa till orosvarianter