Tillgång till abort betraktas sedan 2020 som en del av grundläggande hälsovårdstjänster, enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis 61 procent av alla oönskade graviditeter i världen avslutas genom abort medan siffran för alla graviditeter sammanlagt är cirka 29 procent. Årligen görs cirka 73 miljoner aborter i världen. I Sverige ligger siffran mellan 30 000 och 38 000 aborter varje år. Här kan du läsa mer om aborter i Sverige.

Det finns två olika sätt att göra en abort. Den överlägset vanligaste är den så kallade medicinska aborten. I 96 procent av de 33 700 aborter som gjordes i Sverige 2021 användes medicinsk metod.

Medicinska aborter är de vanligaste