Skepticism mot nya vetenskapliga rön har funnits så länge vi haft vetenskap i någon slags modern tappning. Galileo Galilei, den moderna vetenskapens fader, utsattes 1633 för häftig kritik när han publicerade belägg för att jorden rörde sig runt solen och inte tvärtom. Skepticism spelar en viktig roll för att vidimera vetenskapliga upptäckter där de nya rönen måste kunna återskapas av någon annan än upptäckaren  för att anses vara korrekta. Innan nya studier publiceras i vetenskapliga tidskrifter granskas de av experter i en process som kallas referentgranskning (eng. peer review) där uppdraget är att förhålla sig skeptisk tills man blir överbevisad om att slutsatserna går att lita på.

Sedan det stod klart att de vacciner mot covid-19 som tagits fram på rekordtid gav ett stort skydd mot att bli svårt sjuk och att de därför fick grönt ljus, exempelvis av den Europeiska läkemedelsmyndigheten, har kritiska röster höjts. När de flesta av världens länder beslutade om att genomföra massvaccinationer av sina befolkningar, hördes ännu fler kritiska röster.

Trots att dessa röster beskrivs som att de kommer från en samlad stor vaccinskeptisk kör, består de vi kallar för vaccinmotståndare av två huvudgrupper.

Plakaten med sina felaktiga påståenden signalerar att den här gruppen tillhör undergruppen "vetenskapstvivlarna" bland de som deltog på demonstrationen i Göteborg. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Vetenskapstvivlarna

Det här är inte heller en homogen grupp utan kan delas in i några undergrupper. Ingen av dem har dock fakta på sin sida.