I samarbete med Stockholm Exergi |De flesta byggnader i Stockholms innerstad är uppvärmda med fjärrvärme, vilket är hett vatten som värmts upp i ett fjärrvärmeverk. Under hela staden löper ett nät med isolerade varmvattenledningar som gör att varje byggnad inte behöver ha egen uppvärmning.

En gång i tiden stod det oljepannor i källare här och var. När fjärrvärmenätet byggdes var det ett sätt att centralisera och effektivisera uppvärmningen. Det var ju bättre att elda med kol och olja på ett ställe än på många. När nya miljölagar satte stopp för att alla hushållssopor hamnade på soptippen utvecklades teknik för att elda upp soporna för att undvika soptippar med metangasutsläpp till följd. Efter ett tag kom man på att det var effektivt att samtidigt ta till vara på energin.

Samtidigt har Stockholm Exergi, som äger och driver fjärrvärmenätet i Stockholm, velat minska koldioxidutsläppen för att inte bidra till klimatkrisen ytterligare. Oljan fasades ut först. I de enorma bergrum under Värtaverken där oljan förvarades förr lagras nu biobränsle istället. Förra vintern slutade man helt elda med kol. Genom hela stadens historia har ständiga förbättringar lett till att energiproduktionen blivit allt mer effektiv.

Biokraftvärmeverket i Värtahamnen. Foto: Stockholm Exergi

Genom byggandet av ett nytt biokraftvärmeverk i Värtahamnen häromåret kunde Stockholm Energi börja använda träflis i form av rester från skogs- och sågindustrin. Det gör att fjärrvärme blivit ett klimatsmart sätt att värma upp våra bostäder, och orsaken till att våra utsläpp är lägre än i många andra storstäder.

Men för att komma till noll klimatpåverkan behöver Stockholm Exergi hjälp från oss som bor i Stockholm. Det största delen av de kvarvarande utsläppen kommer från förbränningen av avfall  -  325 000 ton på ett år! Skulle hushållen börja sortera ut sina plastförpackningarna kan man minska utsläppen med en tredjedel.

När du sorterar plasten separat bidrar du till att fjärrvärmen som värmer elementet blir ännu mera hållbar och att Stockholms klimatpåverkan minskar. Foto: Stockholm Exergi

Numera kan man dessutom återvinna flera plastsorter. Att låta dem ingå i ett cirkulärt system där de mals ner och blir nya förpackningar minskar deras klimatpåverkan. Att återvinna plastförpackningar kan verka som en struntsak, men eftersom bara drygt tio procent av all plast återvinns blir utsläppen från våra soppåsar väldigt stora.

Det här kan du göra: en av de enklaste klimathandlingarna för att minska din egen och Stockholms klimatpåverkan är därför att lämna plastförpackningarna till återvinning. Om det inte finns i ditt hus är det sällan långt till närmaste station och numera finns det återvinningskärl i hemmet som är både stilrena och prisvärda om du vill skapa strukturerad förvaring hemma.

Så till frågan om man behöver skölja ur förpackningarna? Nej, inte för återvinningens skull. Om du gör det för din egen skull så kom ihåg värmen och energin i kranen kommer från fjärrvärmenätet. Och när du återvinner plast så bidrar du till att minska klimatpåverkan från ditt avfall.