I många länder firas nationaldagen på det datum då landet blev självständigt eller när grundlagen undertecknades. Så är exempelvis fallet i Norge där grundlagen slogs fast den 17:e maj 1814 och USA där man enades om grundlagen den 4:e juli 1776. (Det gäller även Danmark som saknar nationaldag men som firar grundlagsdag den 5:e juni.) Det kan också vara som i Frankrike där man både firar att Bastiljen i Paris stormades på denna dag 1789, vilket visade sig bli en vändpunkt i den franska revolutionen, och att det franska folket enades på samma dag, ett år senare. Sveriges historia är som bekant fredligare. Landet har aldrig varit ockuperat vilket gör att det inte heller finns någon frigörelsedag att fira.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!