I september varje år håller ordföranden för EU-kommissionen ett tal inför Europaparlamentet om tillståndet i unionen. Talet gör en utvärdering av året som gick och lyfter fram politiska prioriteringar inför det kommande året. Ordföranden målar upp hur kommissionen ska tackla de största utmaningarna som unionen står inför och lägger fram förslag på hur man ska genomföra sin politik. Talet följs av en flera timmar lång debatt med Europaparlamentarikerna.

Det här är Europapolitikens stora skolstartshändelse. Talet kickar igång arbetsåret för Europeiska unionens institutioner efter sommaruppehållet och i EU-kretsar är det den stora snackisen i september eftersom det ger en inblick i vad EU kommer jobba med under året.

Talet om tillståndet i unionen är inspirerat av den amerikanska presidentens årliga tal till kongressen. Men medan traditionen att hålla ett tal om tillståndet i unionen går mer än 100 år tillbaka i USA, är det en relativt ny företeelse inom EU. År 2007 skrevs det in i Lissabonfördraget (som trädde i kraft 2009) att kommissionsordföranden i september varje år skulle hålla ett tal inför Europaparlamentet under plenarsessionen i Strasbourg. Undantaget är vart femte år, när det är val till Europaparlamentet och EU-kommissionen byts ut, det året hålls inget tal.