I arbetet med att bilda en ny regering har talmannen en viktig roll, eftersom det är han som leder arbetet genom talmansrundor och som formellt föreslår en ny statsminister.

Detta skiljer Sverige från många andra länder där statschefen brukar ha denna roll. Efter Torekovskompromissen 1971, som ledde till vår nuvarande regeringsform, fråntogs den svenska monarken all formell politisk makt, till exempel vid regeringsbildningen och som högsta befäl över krigsmakten. Däremot ska talmannen hålla statschefen informerad om arbetet med regeringsombildning.

Måndagen den 21 juni gav Kungen företräde för riksdagens talman Andreas Norlén på Drottningholms slott. Under företrädet informerades statschefen om att riksdagen under dagen har riktat en misstroendeförklaring mot statsministern. Foto: Sara Friberg/Kungl.Hovstaterna
Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!