Det är riksdagen som utser statsminister som i sin tur utser sin regering. Den som föreslår statsminister är talmannen, Andreas Norlén, och innan han gör det ska han samråda med de olika partigrupperna – vilket i praktiken innebär partiledarna. Under dessa samtal skaffar han sig en bild av hur stort stöd en tänkbar statsministerkandidat har hos de olika partierna. När talmannen genomför en runda samtal kallas detta för "talmansrunda".

Talmannen brukar därefter be någon av partiföreträdarna i uppgift att sondera förutsättningarna för att bilda regering, för att de ska kunna förhandla med andra partier om hur en eventuell regeringskonstellation skulle kunna se ut.

Det står talmannen fritt att själv komma med förslag på tänkbara kandidater om han så önskar, i syfte att nå ett så brett parlamentariskt stöd som möjligt. En kandidat behöver dock inte ha en stöd av majoriteten, utan det räcker med om en majoritet tolererar kandidaten, det vill säga inte röstar nej till förslaget.

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!