President Vladimir Putin gav order om en invasion av Ukraina tidigt på morgonen den 24:e februari, samtidigt som Förenta Nationernas säkerhetsråd uppmanade Ryska Federationen att avstå. Presidenten ignorerade därmed internationella fördömanden och de ekonomiska sanktioner som andra länder infört.

I ett tv-sänt tal kvällen innan invasionen påbörjades varnade president Putin att alla försök att stoppa operationen kan leda till "konsekvenser ni aldrig sett förut". Han hävdade felaktigt att invasionen genomfördes för att skydda civilbefolkningen i östra Ukraina, något som både Europeiska Unionen och Förenta staterna innan dess förutspått skulle bli det skäl Ryssland skulle använda för militär aktion. Presidenten sa i talet att målet med den militära operationen var att "avmilitarisera" Ukraina men inte ockupera landet. I själva verket fanns det andra faktorer som lett fram till beslutet att invadera, ett beslut som fått mycket stora konsekvenser för Ukrainas 44 miljoner invånare, med miljontals på flykt både i och utanför landet.

Idag vet vi att invasionen lett till tusentals döda på båda sidor, däribland hundratals civila, och stor materiell förödelse. Vad som beskrevs som en begränsad militär operation (och fortfarande beskrivs så i ryska medier) är idag ett fullskaligt krig.

Upprinnelsen till kriget startade för flera år sedan

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!