I teorin kan alla europeiska nationer som vill bli medlemmar i Nato om de accepteras av alla befintliga medlemmar och uppfyller några grundläggande krav. (Bland de länder som vill bli medlemmar men ännu inte uppfyllt kraven finns Ukraina och Georgien.) De bör dessutom vara redo att följa Natos riktlinjer om att spendera två procent av landets bruttonationalprodukt på försvaret, varav tjugo procent på materialinvesteringar. Med ökade satsningar på försvaret som både Finland och Sverige deklarerat att man avser att göra de kommande åren, uppfyller båda länderna detta krav.

Så snart ett land formellt meddelat Nato att man önskar att bli medlem kommer de att bli en del av Natos program för potentiella medlemmar, kallat "Membership Action Plan" som omfattar, råd, assistans och praktiskt stöd för att förbereda medlemskapet.