Förenta nationernas klimatpanel (IPCC) har varnat för att värmeböljor kommer allt bli vanligare i södra Asien. IPCC förutspår att regionen kommer att vara en av de regioner som kommer att drabbas svårast av värmestress, och att dödliga värmevågor kan göra att en del områden inte längre blir beboeliga.

Indien kan räkna med frekventa och intensiva värmeböljor, onormalt stora mängder regn och andra ovanliga väderfenomen under de närmaste decennierna, konstaterar IPCC i sina senaste rapporter. Man varnar även för en ökad risk för torka i områden som redan är torra. Klimatförändringarna har redan gjort värmeböljor i Indien vanligare. Tidigare inträffade de vart femtionde år, nu kan vi räkna med att se sker vart fjärde år.

Indien är ett land som är särskilt känsligt för höga temperaturer, och känsligheten ökade med 15 procent mellan 1990 och 2019, enligt en rapport som publicerades i The Lancet. Indien är en av de fem länder där utsatta grupper, som gamla och fattiga, är som mest exponerade till hetta. Tillsammans med Brasilien har Indien ett av de högsta dödstalen kopplat till hetta, enligt rapporten.

När Indiens bönder drabbas, drabbas hela världen