Den specifika tiden på året då föräldrar bävar inför att hämta sina barn på förskolan och se lappen med texten "vinterkräksjuka" är här. Det går inte att gardera sig helt inför kräket, men det finns saker du kan göra för att så långt som möjligt undvika att bli sjuk (och smitta andra). Det viktigaste är att tvätta händerna, med tvål. Handsprit hjälper oftast inte.

Senhösten och vintern är högsäsong för kräksjuka. Vinterkräksjukan är ett specifikt virus som skiljer sig från allmän magsjuka som är en infektion i mag- eller tarmsystemet. Infektionen i så kallad vanlig magsjuka kan ha orsakats av virus, bakterier eller parasiter. Vinterkräksjukan i sin tur orsakas specifikt av ett virus som kallas calicivirus.

Caliciviruset är mycket smittsamt och sprids genom fysisk kontakt och via förorenade händer, ytor och föremål. Det kan också spridas genom droppsmitta och genom att en person som är smittad hanterar mat och dryck som sedan serveras åt andra. Det krävs nämligen bara en pytteliten dos för att viruset ska föras vidare.

Handsprit hjälper vanligtvis inte mot caliciviruset, tvätta istället noggrant händerna med tvål och vatten, både på dig själv och se till att eventuella barn gör detsamma. Tvätta händerna i minst 20 sekunder så fetterna i tvålen får tid att upplösas. Virus är en nämligen en sammansatt nanopartikel där den svagaste länken är lipiderna (fett) som håller den samman. Tvål löser upp fettmembranet och viruset dör. Eller ska vi säga "upplöses" eftersom virus inte är levande (i motsats till bakterier).

När du efteråt torkar händerna, gör det då med pappershanddukar, inte handdukar av tyg eftersom tyget kan bära på smittämnen som sprids vidare till andra som använder handdukarna.

Eftersom viruset också sprids genom droppsmitta är det viktigt att städa ordentligt efter att någon i hushållet varit kräksjuk. Använd klorbaserat rengöringsmedel och tvätta handdukar, sängkläder och andra textilier i minst 70 graders värme för att helt bli av med viruset.

Svalt väder optimalt för virus

Köp en prenumeration som passar dig! 🫵 Då kan du läsa hur många förklaringar du vill! Ingen bidningstid. Avsluta när du vill.
För att läsa färdigt förklaringen - skaffa ett gratiskonto!