De senaste decennierna har de Förenta nationerna arrangerat konferenser om klimatfrågan med målet att få världens länder att minska sina utsläpp. Den mest kända och framgångsrika av dessa konferenser hittills ägde rum i Paris 2015 och resulterade i Parisavtalet. Konferensen i Glasgow har fyra huvudmål.

1. Säkerställa nollutsläpp till 2050 för att 1,5-gradersmålet ska vara möjligt.

De deltagande länderna har uppmuntrats att lägga fram ambitiösa utsläppsminskningar till 2030 som ligger i linje med vad som krävs för att temperaturhöjningen av klimatet inte ska överstiga 1,5 grader. För att nå dit krävs

  • snabba på utfasningen av fossila bränslen
  • motverka avverkning av skog
  • snabba på övergången till eldrivna fordon
  • uppmuntra investeringar i förnyelsebar energi

2. Anpassa för att skydda samhällen och naturen

Klimatförändringarna märks redan tydligt och kommer fortsätta att märkas även om vi minskar utsläppen. En del länder har drabbats mer än andra och under COP26 är målet att få dessa länder att

  • Skydda och återuppbygga ekosystem.
  • Skapa försvarsmekanismer, varningssystem och infrastruktur och livsmedelsproduktion som kan motverka förluster av hem, egendom och liv.