De senaste decennierna har de Förenta nationerna arrangerat konferenser om klimatfrågan med målet att få världens länder att minska sina utsläpp. Den mest kända och framgångsrika av dessa konferenser hittills ägde rum i Paris 2015 och resulterade i Parisavtalet. Konferensen i Glasgow har fyra huvudmål.

1. Säkerställa nollutsläpp till 2050 för att 1,5-gradersmålet ska vara möjligt.

De deltagande länderna har uppmuntrats att lägga fram ambitiösa utsläppsminskningar till 2030 som ligger i linje med vad som krävs för att temperaturhöjningen av klimatet inte ska överstiga 1,5 grader. För att nå dit krävs

  • snabba på utfasningen av fossila bränslen
  • motverka avverkning av skog
  • snabba på övergången till eldrivna fordon
  • uppmuntra investeringar i förnyelsebar energi

2. Anpassa för att skydda samhällen och naturen

Klimatförändringarna märks redan tydligt och kommer fortsätta att märkas även om vi minskar utsläppen. En del länder har drabbats mer än andra och under COP26 är målet att få dessa länder att

  • Skydda och återuppbygga ekosystem.
  • Skapa försvarsmekanismer, varningssystem och infrastruktur och livsmedelsproduktion som kan motverka förluster av hem, egendom och liv.
Foto: Alastair Grant / AP via TT

3. Få fart på finansieringen

För att kunna nå de två första målen måste rika länder uppfylla sina tidigare löften om att skjuta till motsvarande 100 miljarder dollar årligen för att finansiera omställningen av samhället. Även internationella institutioner måste bidra, liksom privat kapital för att skynda på omställningen till ett noll-utsläpps-samhälle.

4. Arbeta tillsammans

Sedan Parisavtalet tecknades har mycket hänt, men det finns saker som behöver göras. Exempelvis måste man enas om hur Parisavtalet ska följas upp för att det ska få större effekt i praktiken. Att få till bredare samarbete mellan offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället är också viktigt för att skynda på omställningen av samhället.