Vad Vi Vet.
Vad Vi Vet idag
64. Har Sverige brist på el?
0:00
-4:20

64. Har Sverige brist på el?

Höjda elpriser är något som oroar många, men Sverige har egentligen ingen brist på el, i alla fall om man sprider ut behovet på ett år. Katarina Atteryd Eckerwall är ansvarig för vattenkraft på Fortum. Hon säger att problemet är att vi olika dagar behöver olika mängder el och det måste finnas en balans mellan produktion och konsumtion - varje stund. Just nu råder tyvärr en obalans, trots att Sverige varje år har ett överskott på energi.

Läs mer om hur Sverige kan ha ett överskott på energi, men ändå brist på el under vissa perioder: https://www.vadvivet.se/vattenkraft-inte-enda-losningen/


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vad Vi Vet.
Vad Vi Vet idag
Lyssna när vi förklarar sammanhangen - på mindre än 5 minuter! Låt programledare Peppe Öhmans outsinliga nyfikenhet leda dig till svaren som gör att du lär dig något nytt varje dag.