Inom Europeiska Unionen har flyktingpolitiken diskuterats och förhandlats under flera år, men ännu har medlemsländerna inte kunnat komma överens om en reformering av den gemensamma asyllagstiftningen. I Sverige har det tvärtom genomförts en rad lagändringar sedan den så kallade flyktingkrisen 2015.

Vad hände hösten 2015?

Antalet asylsökande minskade i Sverige under första halvåret 2015 jämfört med året innan men under sommaren vände utvecklingen. I början av hösten ökade antalet snabbt för att åter avta i mitten av november. Huvudorsaken var kriget i Syrien som eskalerade och tvingade människor på flykt.