Ett av de viktigaste målet i det internationella avtalet för att minska utsläppen av växthusgaser som antogs vid klimatkonferensen i Paris 2015 är att uppvärmningen av klimatet ska hållas under 1,5 grader. Det är även detta mål som ligger bakom Sveriges klimatpolitik som syftar till att vi inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Statistik från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, visar att temperaturen i landet ökat med 1,7°C under 1991-2019, jämfört med 1860-1900. Åren i slutet av 1800-talet är period Meteorologiska världsorganisationen WMO förespråkar som jämförelseperiod för att för att förstå vilka temperaturer som gällde på förindustriell nivå. (Läs mer om kopplingen mellan väder och klimat.)