Faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen är kärnan i allt Vad Vi Vet gör. Vår journalistik är faktabaserad, opartisk och oberoende och hjälper vår publik att förstå vad som händer i världen.

Vår journalistik publiceras förutom här på sajten på sociala plattformar (Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube), i nyhetsbrev och som poddar.

  • Varje vecka når vi sammanlagt över 110 000 svenskar (april 2020) i våra kanaler, varav en majoritet är kvinnor i åldern 18-45, boende i storstad med utbildning som är över genomsnittet.
  • Genom att kombinera journalistiskt hantverk med avancerad dataanalys producerar vi innehåll som tillfredsställer publikens vetgirighet, och som de därför gärna delar med andra. (Klicka här för att läsa hur vi använder din information.)
  • Ett bevis för det är att vår engagemangsgrad (andel följare som gillar eller kommenterar inlägg) är högre än branschgenomsnittet liksom vår räckvidd (andelen följare som ser inläggen).

Finansiering

För att producera kvalitetsjournalistik kommer vår finansiering kommer från fyra olika håll

  • Läsare Våra betalande prenumeranter bidrar till att vi kan tillhandahålla fria, faktabaserade förklaringar för en bred allmänhet. Klicka här för att skaffa en betald prenumeration.
  • Annonsörer I våra kanaler kan du hitta annonser för företag som vill nå Vad Vi Vets mer än 110 000 följare, lyssnare och läsare. En del av dessa annonser är textannonser, även kallat nativereklam, där vår redaktion förklarar något på våra samarbetspartners vägnar. Dessa är alltid tydligt utmärkta som annonser, i enlighet med gällande regler. Exempel på annonsörer är Clas Ohlson, Kronans Apotek, Vision, Almi och Compricer.
  • Innehållsproduktion Vi producerar även journalistiskt innehåll åt andra, som de publicerar i sina egna kanaler. Det håller samma höga kvalitet, men görs på uppdrag. Bland dessa kunder kan nämnas Spotify, Clas Ohlson och Konsumentföreningen Stockholm.
  • Teknik. Vi licensierar vårt verktyg för att optimera det innehåll vi publicerar i sociala kanaler till andra företag. Det gör att de kan publicera innehåll på alla sina plattformar från ett centralt verktyg, vid förutbestämda tider. Genom att analysera deras följares beteenden kan de publicera innehåll vid tider som maximerar genomslagskraften och antalet följare, utan att betala för det.

Redaktion

De flesta artiklar skrivs av flera par händer och signeras därför "Redaktionen".

Per Grankvist är chefredaktör och ansvarig utgivare. Henrik Westregård är analyschef.

Texter: Alexandar Miodrag, Jessica Hansén, Emma Persson, Fazeela Selberg Zaib, Julia Wiberg. Ljud: Jens Back, Matilda Bergman, Gabriella Lahti, Matti Palm, Matilda Westerman. Foto: Maria Fäldt, Anna Hållams. Video: Fardosa Abdalla, Matilda Aldsjö, Olivia Eriksson.

Styrelse och ägare

Vad Vi Vets styrelse består av Kerstin Brunnberg (ordförande) Styrelseordförande i Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm och tidigare varit VD för Sveriges Radio. David Orlic Investerare och tidigare styrelseordförande i Komm. Per Grankvist Grundare och chefredaktör.

Vad Vi Vet ägs av Vad Vi Vet Media AB med vår grundare Per Grankvist som huvudägare.