Faktabaserade förklaringar av aktuella ämnen är kärnan i allt Vad Vi Vet gör. Vår journalistik är faktabaserad, opartisk och oberoende och förklaringarna följer de skrivregler vi utvecklat för att underlätta för vår publik att ta till sig fakta.

Vår journalistik publiceras förutom här på sajten på sociala plattformar (Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube), i nyhetsbrev och som poddar.

 • Genom att kombinera journalistiskt hantverk med avancerad dataanalys producerar vi innehåll som tillfredsställer publikens vetgirighet, och som de därför gärna delar med andra. (Klicka här för att läsa hur vi använder din information.)
 • Ett bevis för det är att vår engagemangsgrad (andel följare som gillar eller kommenterar inlägg) är 2-3 gånger högre än branschgenomsnittet liksom vår räckvidd (andelen följare som ser inläggen).
 • Vi når en miljonpublik, varav en majoritet är kvinnor i åldern 18-45, boende i storstad med utbildning som är över genomsnittet.

Finansiering

För att producera kvalitetsjournalistik kommer vår finansiering kommer från fyra olika håll

 • Läsare Våra betalande prenumeranter bidrar till att vi kan tillhandahålla fria, faktabaserade förklaringar för en bred allmänhet. Klicka här för att skaffa en betald prenumeration.
 • Annonsörer I våra kanaler kan du hitta annonser för företag som vill nå Vad Vi Vets följare, lyssnare och läsare. En del av dessa annonser är textannonser, även kallat native-reklam, där vår redaktion förklarar något på våra samarbetspartners vägnar. Dessa är förstås alltid tydligt utmärkta som annonser, i enlighet med gällande regler. Exempel på annonsörer är Almi, Danone, Clas Ohlson, Kronans Apotek och Unibet.
 • Förklaringar på uppdrag Vi producerar även journalistiskt innehåll åt andra, som de publicerar i sina egna kanaler. Det håller samma höga kvalitet, men görs på uppdrag. Bland dessa kunder kan nämnas Clas Ohlson, Kapitel 8, Konsumentföreningen Stockholm, Spotify och Vision.
 • Teknik. Vi licensierar vårt verktyg för att optimera det innehåll vi publicerar i sociala kanaler till andra företag. Det gör att de kan publicera innehåll på alla sina plattformar från ett centralt verktyg, vid förutbestämda tider. Genom att analysera deras följares beteenden kan de publicera innehåll vid tider som maximerar genomslagskraften och antalet följare, utan att betala för det.

Redaktion

De flesta artiklar skrivs av flera par händer och signeras därför "Redaktionen".

Per Grankvist är chefredaktör och ansvarig utgivare. Henrik Westregård är analyschef.

Texter: Alexandar Miodrag, Jessica Hansén, Emma Persson, Fazeela Selberg Zaib. Ljud: Jens Back, Matilda Bergman, Gabriella Lahti, Matti Palm, Matilda Westerman. Foto: Maria Fäldt, Anna Hållams. Video: Fardosa Abdalla, Matilda Aldsjö, Olivia Eriksson.

Vad Vi Vets styrelse. Per Grankvist, David Orlic, Kerstin Brunnberg (ordförande) och Hewan Temesghen. Foto: Anna Hållams

Styrelse och ägare

Vad Vi Vets styrelse består av

 • Kerstin Brunnberg (ordförande) Styrelseordförande i Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm och tidigare VD för Sveriges Radio.
 • Hewan Temesghen Generalsekreterare Fairtrade Sverige.
 • David Orlic Investerare och tidigare styrelseordförande i Komm.
 • Per Grankvist Grundare och chefredaktör.

Vad Vi Vet ägs av Vad Vi Vet Media AB med vår grundare Per Grankvist som huvudägare.