Vad Vi Vet.
Perspektiv - med Per Grankvist
158. Vad är grejen med generation Z, generationsforskare Anders Parment?
0:00
-1:01:49

158. Vad är grejen med generation Z, generationsforskare Anders Parment?

Boomers, Generation X, Y, Z och Millenials. Alla har vi hört talas om dem, de olika generationer vi delar in oss i. Men finns det egentligen ett värde i att dela in oss i olika generationer?

Generationsindelningen är egentligen bara en dimension, ett sätt för oss att gruppera och kategorisera. Men det finns ett värde i att ibland tillåta sig att fokusera på bara en dimension. Likheter framträder och det gör det lite lättare för oss att förstå, och lära av, varandra. 

En som intresserat sig för just detta är generationsforskare Anders Parment Stockholms universitet. “Mellan 16 och 24 år sätts ens värderingar. Man tänker mycket, flyttar ofta, träffar mycket nya människor”, fortsätter han. 

Anders Parment på Stockholms Universitet. Foto: Stockholms Universitet.

Nu för tiden behöver man ju inte vara vuxen när man fyller 18 på samma sätt som man behövde för 70 år sedan förklarar Parment. “Efter andra världskriget växte en ungdomskultur fram, exempelvis Modsen på 60-talet. Det har bidragit till att förflytta gränsen för när man är vuxen”, konstaterar han. 

Alla generationer är på ett sätt “barn av sin tid”, påverkade av händelser och utveckling i samhället som präglat dem. Boomers växte upp i en tid när allt pekade uppåt och när det fanns en stor kraft i ungdomsgenerationen. Generation X har fått klara sig på egen hand i större utsträckning, präglade av popkulturen, ekonomisk avreglering och optimism medan Generation Y mött en utbudsexplosion där allt var tillgängligt dygnet runt och valfrihet har präglat allt från skolgång till elavtal och där självförverkligandet varit viktigt. 

Den generation som nu tar klivet in på arbetsplatserna har vuxit upp under en tid då det initalt var en unikt bra utveckling i samhället men också en tid som på senare år präglats av terror, pandemi och krig. 

“Om du är 45 och sitter på en arbetsplats och har en tendens att se ner på de unga nya kollegorna, då blir du lätt lite gnällig.”, säger Parment och höjer ett varningens finger. “Då är det mycket bättre att fundera på vad du kan lära av dem. Du behöver ju inte kommentera att du är gammal, observera, notera och lär av dem i det tysta istället.” 

Han fortsätter: “Oavsett ålder måste vi verka för att inte driva på polariseringen. Vi behöver ha en nyfikenhet för andra människor, sammanhang och situationer. Parment som berättar hur ofta han hör att människor fäller hårda omdömen om andra generationer.  “Att istället för att döma ställa sig frågan “undra varför de gjorde så?” 

I avsnitt 158 av Vad Vi Vets allmänbildande podd "Perspektiv" pratar Per Grankvist med generationsforskare Anders Parment om hur alla generationer är barn av sin tid, att det finns något att lära av alla generationer och varför millenials tycker att det är en självklarhet att få veta vad som sägs på ledningsgruppsmöten.

I podden hör du Anders Parment bland annat tala om:

  • Att tidigare generationer tittat på samma nyheter och samma flöde men att vi nu har helt olika flöden och därmed hamnar i helt olika världar med olika syn på samhällshändelser

  • Att alla generationer törstar efter feedback och bekräftelse

  • Att föräldrar idag har en större öppenhet gentemot sina barn och låter dem vara med och bestämma mycket vilket också följer med in på arbetsplatserna

Parments bokrekommendationer

Vad Vi Vet.
Perspektiv - med Per Grankvist
Per Grankvist, grundare av Vad Vi Vet, intervjuar en person som har förmågan att förklara ett aktuellt ämne med ett intressant perspektiv. Lyssna så förstår du varför podden blivit en av Sveriges populäraste vetenskapspoddar!