Vad Vi Vet.
Perspektiv - med Per Grankvist
159. Sveriges äldsta cold case - med Clara Alfsdotter, forensisk arkeolog
0:00
-50:58

159. Sveriges äldsta cold case - med Clara Alfsdotter, forensisk arkeolog

För drygt tio år sedan upptäcktes spår efter en ofattbar massaker på järnåldern i Sandby Borg på sydvästra Öland.

Clara Alfsdotter är forensisk arkeolog och en av dem som deltar i utgrävningarna vid Sandby Borg. Hon är en av dem som försöker hitta svaren på vad som egentligen hände. Hon arbetar dock inte bara med utgrävningar. Till vardags är hon anställd vid polisen. 

Som forensisk arkeolog skiljer hon sig från rättsläkare och kriminaltekniker genom att hon kan använda sina kunskaper för att lokalisera vart en gärningsperson eventuellt påverkat skelettet och marken där det påträffats. Har det har skett vid ett tillfälle eller i omgångar? Vilka verktyg kan ha använts? “Vi är en expertroll som kan kallas in om det finns en brottsmisstanke, oftast utomhus, och när det finns en överlagring av dolda saker”, berättar Alfsdotter. 

Clara Alfsdotter. Foto: Rättsmedicinalverket

Expertområdet forensisk arkeologi växte fram när man började gräva upp massgravar och säkra bevis till internationella domstolar, men också identifiera offer. “Man kan få ut väldigt mycket information ur en liten, liten benbit. Men det beror helt på vilken bit”, fortsätter Alfsdotter. “Ibland har man turen att få en liten benbit med karaktär av en skada som man kan utläsa mycket av.”

När polisen vänder sig en forensisk arkeolog är det ofta för att få hjälp med att förstå vad man ska leta efter. “De letar kanske efter en person som försvann för en viss tid sedan och som de tror finns i en sjö”, börjar Alfsdotter. “Då vill de veta om de letar efter ett helt skelett, eller ett ben - hur långt förruttnelsen har kommit.”

Tillbaka till Öland och Sandby Borg. Det började med att länsstyrelsen upptäckte plundringsgropar i anslutning till borgen och då godkände en första arkeologisk utgrävning. Redan i de första schakten hittade man smyckesgömmor samt två unga män med mynt från romarriket vilket får arkelologerna att tro att de arbetat som legosoldater. 

Utgrävningarna fortsatte och fram tills idag har man hittat 26 individer, mestadels barn och män. Det som är så unikt med just Sandby Borg är att inga kroppar har tagits om hand, det är ingen massgrav, utan kropparna har lämnats där de bragts om livet. Det blir på många sätt en ögonblicksbild över livet i borgen som är ovanlig att stöta på. 

“Det är ingen som har intagit borgen och tagit över den utan den har bara lämnats vind för våg”, säger Alfsdotter. “Det vi tror nu är att man har velat statuera ett exempel och etablera sin makt genom den här händelsen.”

Många frågetecken återstår. “Vi har hittills bara grävt ut ungefär 10 procent av borgen och vi ska förhoppningsvis få gräva mer under kommande år”, förklarar Alfsdotter. “Det är helt unikt att få fram en ögonblicksbild på det här sättet.”

I avsnittet hör du Clara Alfsdotter bland annat tala om:

  • Att man förr i tiden ofta utgick från kontexten och inte alltid gjorde en osteologisk undersökning. Fanns det ett svärd i en grav utgick man från att det var en mans grav.

  • Hur skador på ben från trubbigt eller eggat våld ser väldigt olika ut

  • Att män och kvinnors ben ofta går att könsbestämma genom att titta på bäckenbenet och benens vinklar. 

Alfsdotters bokrekommendation

Vad Vi Vet.
Perspektiv - med Per Grankvist
Per Grankvist, grundare av Vad Vi Vet, intervjuar en person som har förmågan att förklara ett aktuellt ämne med ett intressant perspektiv. Lyssna så förstår du varför podden blivit en av Sveriges populäraste vetenskapspoddar!