Sveriges andra parlament

Vad Vi Vets satsning på att förklara Sveriges andra parlament finansieras delvis av Europaparlamentet. Bidraget är precis som det svenska presstödet utformat för att slå vakt om det redaktionella oberoendet. Det innebär att Europaparlamentet inte har något inflytande över det Vad Vi Vet publicerar.